Diputació de Girona – Fons econòmic de caràcter extraordinari – Subvenció actuació C/ Molí