Edictes

Exercici: 2023 Bop: 39-0 Edicte: 1317 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de la modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal núm. 11 referent a l'àmbit del PMU3
Exercici: 2023 Bop: 13-0 Edicte: 187 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva del pressupost general, bases d'execució del pressupost i la plantilla de l'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 243-0 Edicte: 11142 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 238-0 Edicte: 11134 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 235-0 Edicte: 10637 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de la modificació del Reglament Orgànic Municipal de Bellcaire d'Empordà
Exercici: 2022 Bop: 196-0 Edicte: 8881 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de la modificació del Reglament orgànic municipal de Bellcaire d'Empordà
Exercici: 2022 Bop: 196-0 Edicte: 8863 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Informació pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2022 Bop: 196-0 Edicte: 8862 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 161-0 Edicte: 7552 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva del projecte de reforma d'urbanització del carrer Molí de Bellcaire d'Empordà
Exercici: 2022 Bop: 145-0 Edicte: 6712 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021