Edictes

Exercici: 2024 Bop: 36-0 Edicte: 1287 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació inicial del Programa de Gestió de Colònies Felines
Exercici: 2024 Bop: 33-0 Edicte: 1106 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Nomenament de tinents d'Alcaldia
Exercici: 2024 Bop: 31-0 Edicte: 1020 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 246-0 Edicte: 11270 AJUNTAMENT DE SERRA DE DARÓ - Aprovació inicial de la creació d'una agrupació de la plaça de secretaria constituïda pels municipis de Bellcaire d'Empordà i Serra de Daró
Exercici: 2023 Bop: 246-0 Edicte: 11057 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 245-0 Edicte: 10868 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Informació pública del pressupost general, les bases d'execució del pressupost i la plantilla per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 245-0 Edicte: 10864 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de la creació de l'agrupació de la plaça de secretaria constituïda pels municipis de Bellcaire d'Empordà i Serra de Daró
Exercici: 2023 Bop: 216-0 Edicte: 9310 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2023 Bop: 211-0 Edicte: 9228 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Exposició pública de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 150-0 Edicte: 6536 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva del Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà