Edictes

Exercici: 2023 Bop: 150-0 Edicte: 6536 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva del Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà
Exercici: 2023 Bop: 147-0 Edicte: 6345 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació d'un projecte d'actuació específica d'interès públic i de noves activitats i construccions en sòl no urbanitzable
Exercici: 2023 Bop: 140-0 Edicte: 5994 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Nomenaments de tinents d'Alcaldia
Exercici: 2023 Bop: 125-0 Edicte: 5261 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Exposició pública del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 111-0 Edicte: 4720 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació provisional de la modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal núm. 11 referent a l'àmbit del PMU3
Exercici: 2023 Bop: 104-0 Edicte: 4382 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació inicial del Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà
Exercici: 2023 Bop: 82-0 Edicte: 3234 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Informació pública de sol·licitud d'una llicència d'ús provisional - Exp. núm. X2020000077
Exercici: 2023 Bop: 39-0 Edicte: 1317 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de la modificació del Pla d'ordenació urbanística municipal núm. 11 referent a l'àmbit del PMU3
Exercici: 2023 Bop: 13-0 Edicte: 187 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva del pressupost general, bases d'execució del pressupost i la plantilla de l'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 243-0 Edicte: 11142 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023