Edictes

Exercici: 2024 Bop: 117-0 Edicte: 5148 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal de convivència ciutadana
Exercici: 2024 Bop: 117-0 Edicte: 5143 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació defintiva de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora del preu públic per la prestació del servei taxi de Bellcaire d'Empordà
Exercici: 2024 Bop: 114-0 Edicte: 5145 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora del servei de taxi del municipi de Bellcaire d'Empordà
Exercici: 2024 Bop: 113-0 Edicte: 4938 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua potable
Exercici: 2024 Bop: 112-0 Edicte: 4879 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera
Exercici: 2024 Bop: 96-0 Edicte: 4114 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 5/2024
Exercici: 2024 Bop: 80-0 Edicte: 3304 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de l'Ordenança fiscal núm 13, reguladora dels preus públics per la prestació del servei taxi
Exercici: 2024 Bop: 80-0 Edicte: 3301 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal del servei de taxi
Exercici: 2024 Bop: 79-0 Edicte: 3287 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Modificació de l'Oferta d'ocupació pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal
Exercici: 2024 Bop: 77-0 Edicte: 3163 AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal de convivència ciutadana de Bellcaire d'Empordà