Història

Torre del Castell de Bellcaire
Torre del Castell de Bellcaire

Les primeres dades de la vila corresponen al segle IX tot i que s’han trobat restes prehistòriques que constaten assentaments humans a la zona.

Als segles XIV i XV la vila va registrar un increment important de la població, amb fortes regressions causades per la pesta.

Al segle XVI hi ha una lenta recuperació demogràfica tot i la pesta, les guerres, la fam i els aiguats de primera meitat de segle.

La població comença augmentar considerablement a partir de 1620, gràcies a l’arribada d’occitans que fugien de França per les persecucions religioses.

L’absència de guerres, el desenvolupament de l’activitat menestral i la millora de les tècniques agrícoles i ramaderes fan que el segle XVIII augmenti la població.