Equip de govern

ÀREA I. ÀREA DE PRESIDÈNCIA

· Alcaldia: Cecília Barnosell Sabrià
– E-mail: cbarnosell@bellcaire.cat
· Personal i serveis Generals: Jordi Danés Brunsó

ÀREA II. ÀREA ECONÒMICA

· Serveis econòmics: Cecília Barnosell Sabrià

ÀREA III. ÀREA POLÍTICA TERRITORIAL

· Urbanisme, via pública i serveis: David Font i Saballs
– E-mail: urbanisme@bellcaire.cat, dfont@bellcaire.cat
· Agricultura i medi ambient: Catalina Font i Roura
– E-mail: cfont@bellcaire.cat

ÀREA IV. ÀREA INTERNA I DE DESENVOLUPAMENT

· Patrimoni, cultura i promoció econòmica: Jordi Danés i Brunsó
– E-mail: jdanes@bellcaire.cat / jcobena@bellcaire.cat
· Associacions i Participació Ciutadana: Josep Molinas i Nadal
– E-mail: jmolinas@bellcaire.cat

ÀREA V. ÀREA SOCIAL, ENSENYAMENT i JOVENTUT

· Serveis socials: Cecília Barnosell Sabrià
– E-mail: cbarnosell@bellcaire.cat 
· Ensenyament: David Font Saballs
– E-mail: dfont@bellcaire.cat
· Joventut i Esports: Josep Molinas Nadal
– E-mail: jmolinas@bellcaire.cat