ESTAT D’EXCEPCIONALITAT PER SEQUERA

Us indiquem enllaços a la informació sobre les restriccions d’aigua en els usos urbans per a municipis en estat d’excepcionalitat, i el visor de la sequera de l’Agència Catalana de l’Aigua: https://sequera.gencat.cat/web/.content/02_LA_SEQUERA/SUPORT-MON-LOCAL/bloc-excepcionalitat/poster-sequera-restriccions-excepcionalitat.pdf https://aplicacions.aca.gencat.cat/visseq/