Castell dels Comtes d’Empúries

El castell

El Castell de Bellcaire fou edificat a finals del segle XIII i actualment és al nucli de la població de Bellcaire d’Empordà. Documentat a l’any 1289, fou construït com a defensa en motiu de les lluites i discòrdies entre el comte d’Empúries Ponç V i el rei Jaume II, que al seu torn feu construir el veí castell de Torroella i el d’Albons. Posteriorment formà part de la baronia de Verges, per la qual cosa no revertí a la corona amb el comtat d’Empúries. Aquesta baronia va pertànyer des del 1418 als vescomtes de Rocabertí i a una línia d’aquest llinatge, la dels barons de Sant Mori. Més tard, passà als ducs de Cardona, i al 1587 la baronia fou incorporada a la corona. Al 1698, Bellcaire formava part de la batllia reial de Verges. Les guerres dels segles XV i XVI li van comportar nombrosos desperfectes.
Actualment hi ha l’Ajuntament i l’Església parroquial.