Perfil de contractant

ENLLAÇ DIRECTE A PLATAFORMA ELECTRÒNICA DE CONTRACTACIÓ

ENLLAÇ DIRECTE A REGISTRE PÚBLIC DE CONTRACTES


CONTRACTACIÓ D’OBRES PER LA REHABILITACIÓ DE CA LA PEPETA


CONTRACTACIÓ CONCESSIÓ LOCAL SOCIAL


CONTRACTACIÓ DEL BAR LOCAL SOCIAL DEL MUNICIPI DE BELLCAIRE D’EMPORDÀ


CONTRACTACIÓ DEL CASAL D’ESTIU MUNICIPAL, PELS ANYS 2020-2021


CONTRACTES SUPERIORS A 5.000 € (IVA EXCLÒS)


PUBLICACIÓ CONTRACTES MENORS D’IMPORT IGUAL O SUPERIOR A 5000 EUROS, EN BASE A LA LLEI 9/2017 DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC