Factura electrònica

Bústia de factures electròniques

Per tal de poder fer el lliurament de factures electròniques cal conèixer els codis DIR3 de l’entitat, que en el cas l’Ajuntament de Bellcaire d’Empordà són:

  • Òrgan gestor: L01170182
  • Unitat tramitadora: L01170182
  • Oficina comptable: L01170182

L’enllaç web per accedir a la bústia de factures electròniques