3. Documents de l’aprovació provisional

INFORMACIÓ:

PROJECTE:

Aprovat provisionalment pel Ple de la corporació en sessió extraordinària celebrada en data 14/06/2005 i enviat al Departament d’Urbanisme de la Generalitat per la seva aprovació definitiva.