Subvenció Agència Catalana de l’Aigua

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), ha concedit a aquesta corporació una subvenció de 9.900 € adreçada a sufragar les despeses derivades de la redacció i actualització del Pla director d’Abastament d’aigua potable al municipi de Bellcaire d’Empordà.

L’objectiu de la redacció d’aquest Pla director és reunir la informació sobre les instal·lacions del servei actual i que les renovacions i ampliacions de la xarxa del servei municipal d’aigua potable conformin un sistema harmònic, coherent i de capacitat àmpliament suficient per a les necessitats previsibles.